Project Description

Interim Human Resource Manager

 

Leidinggevende van 5 HR businesspartners en in MT verband verantwoordelijk voor ca. 600 medewerkers. Opdracht: verbindt de HR strategie en organiseer samenhang en realisatiekracht om te sturen op de HRM- en organisatiedoelstellingen.